Webbtillgänglighet

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur visitgammelstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För mer information om hur vi hanterar personuppgifter inom Luleå kommun samt använder så kallade cookies läs mer här. Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår hemsida i något annat format kan du kontakta oss via mejl eller telefon. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via mejl eller telefon så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Webbplatsen publicerades den 11 oktober 2022.

Webbplatsen granskades den 11 oktober 2022.

  • Länk kopierad!