Föregående
Nästa

Webbtillgänglighet

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur visitgammelstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från visitgammelstad.se i något annat format kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till gammelstad@lulea.se

Ring 0920-45 70 10

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Kommunikationsbyrån Vinter har gjort en granskning av visitgammelstad.se. Senaste bedömningen gjordes den 26 juni 2019.

Granskningsmetod: Vi har följt de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, WCAG – standard för tillgänglighet enligt nivå A och AA.  Webbplatsen är utvecklad utifrån dessa riktlinjer.

Webbplatsen publicerades den 1 juni 2019
Redogörelsen uppdaterades senast den 27 augusti 2019