Skolverksamhet

Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre i världsarvet Gammelstads kyrkstad har lärorika och spännande program och lånematerial för skolan.

År 1996 utnämndes Gammelstads kyrkstad till världsarv och upptogs därmed på FN-organet Unescos lista över platser i världen som är omistliga för mänskligheten. Vi erbjuder program, lånelådor och annat material, för skolor kopplade till just detta världsarv, men även till världsarv i stort. Allt vårt lånematerial är gratis för samtliga skolor och bokas hos Zara Johansson och hämtas på friluftsmuseet Hägnan. Till programmen och lånematerialen finns lärarhandledningar kopplande till läroplanen, samt bilder med faktatexter att använda i undervisningen. Länk till vårt lånematerial.

Barn i kyrkstaden

Ni är även välkomna att besöka oss på Visitor Centre och se vår utställning, bildspel och film om världsarvet Gammelstads kyrkstad. Öppettider varierar under året, titta under Visitor Centres öppettider. Det går även bra att avtala tider då vi inte har öppet.

Om ni önskar aktiviteter på Friluftsmuseet Hägnan eller traditionell guidning, så är priserna rabatterade för skolor, se nedan. Det finns möjlighet att söka bidrag bland annat hos Kulturrådet via Skapande skola. ”Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.” (Kulturrådet, Skapande skola)

Vissa av programmen erbjuds året runt, medan vissa program är säsongsbetonade. Till jul erbjuder vi exempelvis det populära programmet Gammeldags skoldag i juletid, där barnen får prova på hur det var att gå i en ambulerande skola i Storgården år 1880 samt stöpa ljus tillsammans med pigan.

Förbokningsbara aktiviteter året runt, både på friluftsmuseet Hägnan och i världsarvet Gammelstads kyrksstad:

Säsongsbetonade aktiviteter på friluftsmuseet Hägnan:

Dramatiserade guidningar i världsarvet Gammelstads kyrkstad:

Observera att dessa vandringar endast erbjuds under vissa veckor.

Sportlov och påsklov på friluftsmuseet Hägnan

Här kan du läsa mer om vilka sportlovsaktiviteter vi erbjuder

På grund av det rådande läget har vi beslutat att inte erbjuda påsklovsaktiviteter vid museet i år påsklovsaktiviteter

Lånematerial för skolor

Vi erbjuder lånematerial utan kostnad, läs mer här

Bidrag via Skapande skola

Här kan du söka bidrag via Kulturrådets Skapande skola, läs mer här

För mer information, kontakta museipedagog Zara Johansson på telefon 070-529 40 42 eller e-post zara.johansson@lulea.se.