Skolverksamhet

Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre i världsarvet Gammelstads kyrkstad har lärorika och spännande program och lånematerial för skolan.

År 1996 utnämndes Gammelstads kyrkstad till världsarv och upptogs därmed på FN-organet Unescos lista över platser i världen som är omistliga för mänskligheten. Vi erbjuder program, lånelådor och annat material, för skolor kopplade till just detta världsarv, men även till världsarv i stort. Allt vårt lånematerial är gratis för samtliga skolor och bokas hos Zara Johansson och hämtas på friluftsmuseet Hägnan. Till programmen och lånematerialen finns lärarhandledningar kopplande till läroplanen, samt bilder med faktatexter att använda i undervisningen.

Barn i kyrkstaden

Ni är även välkomna att besöka oss på Visitor Centre och se vår utställning, bildspel och film om världsarvet Gammelstads kyrkstad. Öppettider varierar under året, titta under Visitor Centres öppettider. Det går även bra att avtala tider då vi inte har öppet.

Om ni önskar aktiviteter på Friluftsmuseet Hägnan eller traditionell guidning, kommer vanlig timtaxa som är rabatterad för skolor att gälla. Till jul tillkommer även det populära programmet Gammeldags skoldag i juletid, där barnen får prova på hur det var att gå i en ambulerande skola i Storgården år 1880 samt stöpa ljus tillsammans med pigan.

Förbokningsbara aktiviteter året runt:

Säsongsbetonade aktiviteter:

  • Ljusstöpning
  • Tova tomtar

Dramatiserade guidningar i världsarvet Gammelstads kyrkstad:

Observera att dessa vandringar endast erbjuds under vissa veckor.

Sportlov för fritids

Påsklov för fritids

För mer information, kontakta museipedagog Zara Johansson på telefon 070-529 40 42 eller e-post zara.johansson@lulea.se.