Föregående
Nästa

Ombyggnad av vägarna i Gammelstads kyrkstad

I maj beräknas ombyggnationen av Rutviksvägen i Gammelstads kyrkstad starta. En del av vägen kommer att vara helt avstängd för bil- och gångtrafik under byggtiden.

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Det finns problem med vägarnas avvattning och snöröjning, dessutom saknas gångytor. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk. Ombyggnationen kommer att pågå under 2020-2021, med start på Rutviksvägen i år.

Byggstart i maj 2020

Åtgärderna på Rutviksvägen planeras att starta i slutet av maj och pågå till oktober 2020. Schaktarbeten kommer att behöva utföras ända fram till fasaderna på vissa kyrkstugor. För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt och säkert sätt kommer en del av Rutviksvägen att vara helt avstängd för bil- och gångtrafik under byggtiden. Vi hänvisar därför till andra vägar under byggtiden. På baksidan finns en karta som visar avstängningsområdet.

Följ byggnationerna på webben

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset kommer vi inte hålla allmänna möten så länge Folkhälsomyndighetens direktiv kvarstår. Vi hänvisar istället till trafikverket.se/gammelstadskyrkstad där vi samlar information om projektet. Du kan också kontakta oss direkt på telefon eller e-post. Rådande omständigheter kan även innebära en risk för påverkan på våra projekt. Håll dig uppdaterad på vår webbplats.

Vi hoppas på överseende med att det blir stökigt en tid i området. Alla arbeten beräknas vara klara hösten 2021.

Karta avstängt område Rutviksvägen

Karta över vägprojektet

Kontaktuppgifter

Trafikverket
Besöksadress: Sundsbacken 2-4
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Fredrik Olofsson, projektledare
Telefon: 010-123 48 49
fredrik.a.olofsson@trafikverket.se

Camilla Stellén, markförhandlare
Telefon: 010-123 74 38
camilla.stellen@trafikverket.se

trafikverket.se/gammelstadskyrkstad