NEJ! Rör mig inte!

2020-14/9-18/9

Save the date!

Här kommer ett litet tjuvkik inför hösten. Mer information kommer inom kort och under senare delen av maj kommer vi att öppna upp för bokningar.

Vecka 38 under hösten 2020 kommer friluftsmuseet Hägnan tillsammans med Kulturskolan i Luleå och Norrbottens museum att erbjuda en sagovandring för barn i åldrarna 4–6 år, som berör kroppsregler och bra respektive dåliga hemligheter. En vandring där barnen med hjälp av sagofigurer får närma sig ett problem om kroppslig integritet.

Sagofigurerna och barnen försöker tillsammans lösa ett problem.

Syftet är att genom leken närma sig ett svårt område och att via sagan uppmärksamma barnen om rätten till sin egen kropp och rätten att säga nej. Att prata om vilka regler som finns runt kroppen och om bra och dåliga hemligheter.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

 

                  Arrangörer: Friluftsmuseet Hägnan, Kulturskolan Luleå, Norrbottens museum