Föregående
Nästa

NEJ! Rör mig inte!

2020-14/9-18/9

Sagovandring om känsligt ämne!

Vecka 38 under hösten 2020 kommer friluftsmuseet Hägnan tillsammans med Kulturskolan i Luleå och Norrbottens museum att erbjuda en sagovandring för barn i åldrarna 4–6 år, som berör kroppsregler och bra respektive dåliga hemligheter. En vandring där barnen med hjälp av sagofigurer får närma sig ett problem som rör kroppslig integritet.

Sagofigurerna och barnen försöker tillsammans hitta lösningar till problemet.

Syftet är att via sagan upplysa barnen om deras rättigheter till sina kroppar och rätten till att kunna säga nej. Att prata om vilka regler som finns runt kroppen och om bra och dåliga hemligheter.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

Vandringen tar mellan 45 minuter till 1 h och kostar 500 kronor per grupp.

Maxstorlek på gruppen är 25 barn.

Anmälan göres till Zara Johansson endast via mejl: zara.johansson@lulea.se

 

                  Arrangörer: Friluftsmuseet Hägnan, Kulturskolan Luleå, Norrbottens museum