Föregående
Nästa

Lånematerial för skolor

År 1996 utnämndes Gammelstads kyrkstad till världsarv och upptogs därmed på FN-organet Unescos lista över platser i världen som är omistliga för mänskligheten. Vi erbjuder program, lånelådor och annat material, för skolor kopplade till just detta världsarv, men även till världsarv i stort. Allt vårt lånematerial är gratis för samtliga skolor och bokas på hagnan@lulea.se och hämtas på friluftsmuseet Hägnan. Till programmen och lånematerialen finns lärarhandledningar kopplande till läroplanen, samt bilder med faktatexter att använda i undervisningen.

Pussel över Nederluleå socken, läs mer

Lär er timra en stuga, låna hem en mindre timring, läs mer här

Utklädningslåda med lånekläder och leksaker, 1920-tal, läs mer här

Skattjakt, gå på jakt efter vissa detaljer i kyrkstaden, läs mer här