Föregående
Nästa

Lånematerial för skolor

År 1996 utnämndes Gammelstads kyrkstad till världsarv och upptogs därmed på FN-organet Unescos lista över platser i världen som är omistliga för mänskligheten. Vi erbjuder program, lånelådor och annat material, för skolor kopplade till just detta världsarv, men även till världsarv i stort. Allt vårt lånematerial är gratis för samtliga skolor och bokas hos Zara Johansson och hämtas på friluftsmuseet Hägnan. Till programmen och lånematerialen finns lärarhandledningar kopplande till läroplanen, samt bilder med faktatexter att använda i undervisningen.

Pussel över Nederluleå socken, läs mer

Lär er timra en stuga, låna hem en mindre timring, läs mer här

Utklädningslåda med lånekläder och leksaker, 1920-tal, läs mer här

Skattjakt, gå på jakt efter vissa detaljer i kyrkstaden, läs mer här