Information

Världsarvssamordning

Världsarvet Gammelstads kyrkstad ägs och förvaltas av många olika intressenter, som kyrkstugeägare, Trafikverket, församlingen och Luleå kommun. För att samordna

Information

Webbtillgänglighet

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här

Logotyp Gammelstads kyrkstad
Information

Gammelstads logotyp

Du som verkar i Gammelstads kyrkstad och tillsammans med oss vill stärka platsens identitet kan använda någon av dessa två

Hägnans lanthandel
Information

Lanthandeln

Som besökare i friluftsmuseet Hägnans lanthandel förflyttas du till 1940-talet och möts av varor och museiföremål som påminner om en

Information

Evenemang

2020 28 Januari Byggnadsvårdskväll 9 februari Eldfest 25 februari Byggnadsvårdskväll 3- 7 mars Sportlovsaktiviteter 24 mars Byggnadsvårdskväll INSTÄLLD 14-17 april

Information

Virtuell tur

Ta chansen och besök Gammelstad redan nu! På denna virtuella tur får du se utsikten från kyrktornet, gå in i

Skolverksamhet

Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Center i världsarvet Gammelstads kyrkstad har lärorika och spännande program och lånematerial för skolan. År 1996