Information om hur dina personuppgifter behandlas

Denna informationstext förklarar hur Gammelstad Visitor Centre/Friluftsmuseet Hägnan, avdelning under Luleå kommuns Kultur- och fritidsförvaltning, hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

När du bokar en aktivitet med oss hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, representerar du ett företag registreras även företagets namn och kontaktuppgifter
  • Ditt person- eller organisationsnummer samt faktureringadress, om du väljer att betala via faktura
  • Uppgifter om din bokning och din bokningshistorik
  • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dessa personuppgifter för att kunna leverera den bokade aktiviteten, ta betalt för aktiviteten, meddela dig om förändringar i din bokning, marknadsföra våra aktiviteter och tjänster till dig via email och sammanställa statistik över våra aktiviteter i syfte att förbättra våra tjänster.

Insamlade data bearbetas endast av dem som är ansvariga för och arbetar med bokningen. Dina personuppgifter delas även med er tilldelade guide som tar emot er på plats i Gammelstad. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Dina personuppgifter kommer lagras i 7 år efter ditt senaste deltagande.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller aktiviteten. Med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter om din bokning för statistik och för att marknadsföra våra tjänster.

Gammelstad Visitor Centre kan komma att använda din email adress för direktmarknadsföring av våra aktiviteter. Om du inte vill att vi använder din email adress för direktmarknadsföring är du välkommen att höra av dig så sätter vi en reklamspärr på dina uppgifter. Du anmäler reklamspärr till gammelstad@lulea.se.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Luleå kommun utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Du har rätt att få information om hur Luleå kommun behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta Luleå kommuns dataskyddsombud. dataskyddsombud@lulea.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. www.datainspektionen.se