Föregående
Nästa

Gammaldags skoldag i juletid, heldag

Gammaldags skoldag

Låt era elever uppleva skillnaden mellan förr och nu, en garanterat annorlunda och något omskakande upplevelse för eleverna.

Vi befinner oss på 1800-talet och den ambulerande lärarinnan har kommit till vår by. Barnen måste nu skickas till skolan, fastän det anses onödigt. Barnen borde vara hemma och arbeta på gården nu när julen nalkas och det är så mycket att göra.

På 1880-talet när lärarinnan kom fick hon hysas in i någon gård i byn, och man var tvungen att upplåta en skollokal i varje by. Skolan var ofta hemma hos någon, kanske i gårdens sal som ändå inte användes annat än till stora händelser så som jul, bröllop, dop och husförhör. Den här lärarinnan är ny och ryktet säger att hon är sträng men rättvis. Hon är också ganska snäll, hon agar inte barnen i onödan. Kommer era elever att klara ”snygghetsinspektionen” som lärarinnan utför varje morgon? Och hur är det med ”surret” i klassrummet? Här får man inte yttra ett knyst innan man fått ordet!

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” (Lgr 2011, reviderad 2019, s. 8)

Så här ser dagen ut i stora drag:

Ni kommer till friluftsmuseet och blir mottagna av en pedagog som förklarar för barnen vad de ska få vara med om. Att de ska få åka tillbaka i tiden och bli elever i en ambulerande skola på 1880-talet. Pedagogen berättar lite om den tiden och förser barnen med kläder, de får en hilka och ett förkläde eller mössa och väst. Därefter reser man i tiden och hamnar på 1880-talet.

De får gå till skolan där vissa prövningar väntar. Man förväntas bland annat sjunga psalmer, be morgonbön, lärarinnan utför en snygghetsinspektion, hon vill även se barnens färdigheter i skrivning och kom ihåg, att här skriver vi inte med vänster hand.

Barnen kommer även att få stöpa ljus och tillverka kristyrer under denna dag. Barnen får även matrast då ni kan äta den medhavda maten.

Tidsåtgång: Temadagen innefattar också julpyssel som ljusstöpning och kristyrtillverkning, dagen sträcker sig mellan 9.00–12.45

Period: november och december

Passar: Förskoleklass till årskurs 5

Antal: En klass

Pris: Temadagen kostar 70 kr per elev i Luleå kommun. 80 kr per elev för övriga kommuner. Lunch ingår inte i priset.

Att tänka på: Lunch ingår inte i priset, barnen får ta med sig matsäck (från skolan) som man gjorde på 1880-talet. Maten äter i skolsalen där det inte finns bord eller bänkar, endast stolar, det finns heller inga uppvärmningsmöjligheter, därför är det bra att välja mat som är lätt att äta i sådan miljö.

Om ni har en buss att passa i slutet av dagen, så anpassar vi dagen så att ni hinner med den, det är viktigt att ni berättar det redan på morgonen, när ni kommer, så att vi hinner justera dagen.

I fall det finns elever som kräver särskild pedagogik, har till exempel koncentrationssvårigheter eller annat som vi behöver uppmärksamma, så är det viktigt att ni meddelar detta till oss innan, så att vi är förberedda och kan lösa dagen utan att någon ska behöva känna sig särskilt utpekad.

Tänk på att våra hus är gamla och dragiga, det är bra att ha varma kläder på sig denna dag, även för inomhusbruk.

För bokning kontakta: hagnan@lulea.se