Föregående
Nästa

G:a Bodenvägen avstängd för vägarbete

Nu startar ombyggnationen av Gamla Bodenvägen och Kyrktorget i Gammelstads kyrkstad. Det innebär att vägarna kommer att vara avstängda under byggtiden.

– För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt och säkert sätt kommer Gamla Bodenvägen att vara helt avstängd för all trafik under byggtiden. Hänvisningskyltar kommer finnas på plats. Även Rutviksvägen kommer att påverkas som genomfart under en kortare period med start 13 april då vi utför arbeten på delar av Kyrktorget, säger Fredrik Olofsson, projektledare vid Trafikverket.

Det är för att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad som Trafikverket åtgärdar väg 590, Gamla Bodenvägen. Väg 968, Rutviksvägen byggdes om under 2020. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk. Åtgärderna på Gamla Bodenvägen  startar i maj och pågår till oktober 2021.

–  Schaktarbeten kommer att utföras ända fram till fasaderna på vissa kyrkstugor. Det innebär att kyrkstugeägare med entré mot Gamla Bodenvägen kommer att ha begränsad åtkomst till sina stugor under byggtiden. Även Lokaltrafiken kommer att få annorlunda linjer periodvis under byggnationen. Vi ber er ha överseende med att det blir lite rörigt under byggnationerna och för alla säkerhet måste skyltningar och avstängningar respekteras, säger Fredrik Olofsson, projektledare vid Trafikverket.

Kontakt:
Trafikverket, Telefon: 0771-921 921