Föregående
Nästa

Frågor och svar om det pågående vägarbetet i Gammelstads kyrkstad

Sommaren 2020 inleddes första etappen av det omfattande vägarbete som berör infartsvägarna till Gammelstads kyrkstad. För dig som är nyfiken på hur arbetet går till och vilka åtgärder som vidtas för att skydda den historiska och kulturarvsviktiga bebyggelsen, har vi sammanställt en lista med vanliga frågor och svar om arbetet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200922_125800-1024x768.jpg

Vilka vägar är det som ska byggas om i Gammelstad, och varför?

Rutviksvägen, Gamla Bodenvägen, Framlänningsvägen och delar av Lulevägen ska byggas om. Trafikverket ansvarar för ombyggnationen av Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen, medan Luleå Kommun ombesörjer arbetet med Framlänningsvägen och Lulevägen.

Vägarna byggs om och sänks ned för att förhindra att regn- och smältvatten rinner ned mot kyrkstugorna och förstör dessa. Vidare vill Trafikverket också skapa en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter och göra vägarna mer anpassade till miljön i kyrkstaden.

När kommer vägarbetet vara helt färdigt?

Trafikverkets arbete med Rutviksvägen kommer att vara färdigt under 2020, och Gamla Bodenvägen under 2021. Det finns ännu ingen fastställd plan för när Luleå Kommun ska vara klara med Framlänningsvägen och Lulevägen utan det beror på när kommunen har budget nog för entreprenaderna.

Hur går det till när man spränger vid vägarbeten, och varför är det nödvändigt?

Man borrar hål som fylls med sprängmedel. Innan sprängning täcker man hålen med gummimattor för att förhindra att bland annat stenar flyger iväg och skadar människor och byggnader. Sprängningen görs för att vatten och avloppsledningar ska hamna tillräckligt djupt för att inte frysa. Vissa toppar i berget behöver sprängas för att inte dessa ska sticka upp i vägkroppen och orsaka framtida problem.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DSC_0416-1024x680.jpg

Hur gör ni för att skydda kyrkstadens bebyggelse när ni spränger?

Vi borrar flera hål som vi fyller med mindre mängder sprängämnen. Mindre områden sprängs vid varje salva. Sprängmattor täcker det område som skall sprängas. Vi har placerat ut sensorer som mäter vibrationer, tryckvåg och buller för att säkerställa att vi håller oss under gränsvärden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DSC_0413-1024x680.jpg

Vad händer om vägarbetet eller sprängningarna orsakar skador på min kyrkstuga?

Trafikverket ersätter skador som orsakas av entreprenaden.

Påverkas åtkomsten till kyrkstugorna under tiden bygget pågår?

Ja, kyrkstugor som har dörren mot vägen är inte åtkomliga under entreprenaden.

Kommer vägarna att göras smalare eftersom gångstråk för fotgängare ska anläggas?

Ja, körbanan kommer att bli omkring 1 meter smalare efter ombyggnationen.

Finns det någon risk för att vibrationer från vägarbetet och/eller sprängningarna kan skada mark och bebyggelse i kyrkstaden?

Ja den risken finns, men Trafikverket har vidtagit försiktighetsåtgärder för att i möjligaste mån undvika att arbetet ska orsaka skador. Vibrationer och tryckvågor mäts kontinuerligt.

Frågorna är besvarade av Fredrik Olofsson på Trafikverket. Har du ytterligare funderingar kring vägarbetet i Gammelstad är du varmt välkommen att kontakta Trafikverket.