Evenemang

2020

28 Januari Byggnadsvårdskväll
Tillbyggnader och anpassningar av äldre hus

9 februari Eldfest
En fest för att fira mörkret och kylan

25 februari Byggnadsvårdskväll

3- 7 mars Sportlovsaktiviteter

24 mars Byggnadsvårdskväll

14-17 april Påsklovsaktiviteter

28 april Byggnadsvårdskväll

30 april Valborgsmässofirande

30 maj Byggnadsvårdsdag

6 juni Nationaldagsfirande

7 juni Internationella dagen

19 juni Traditionellt midsommarfirande

26 juni Musikfestival preliminär

27 juni Persmäss

4-5 juli och 6-7 juli Slåtterdagar

8-12 juli Barndagar

12 juli Allsång för barn

25-26 juli Sommarmarknad

27-29 juli Historiskt spel

30 juli Allsångskväll, prel

6-9 augusti Historiskt spel