Dramavisning, gammaldags skoldag

Låt era elever uppleva skillnaden mellan förr och nu, en garanterat annorlunda och något omskakande upplevelse för eleverna. Vi befinner oss på 1800-talet och den ambulerande skolan väntas till byn. På 1880-talet när lärarinnan kom fick hon hysas in i någon gård i byn, och man var tvungen att upplåta en skolsal i varje by. Skolsalen var ofta hemma hos någon, kanske i gårdens sal som ändå inte användes annat än till stora händelser så som jul, bröllop, dop och husförhör.

Inför ankomsten har lärarinnan kallat alla skolbarnen till ett möte där hon informerar om skolan och hon vill även redan nu se vissa av barnens färdigheter, exempelvis skrivning och här skriver vi inte med vänster hand.

Den här lärarinnan är ny och ryktet säger att hon är sträng men rättvis. Hon är också ganska snäll, hon agar inte barnen i onödan. Kommer era elever att klara ”snygghetsinspektionen” som lärarinnan utför varje morgon? Och hur är det med ”surret” i klassrummet? Här får man inte yttra ett knyst innan man fått ordet!

Tidsåtgång: Denna visning är ca 1 h lång och går att boka året runt.

Passar: förskoleklass till årskurs 5

Antal: En klass, ca 20-30 barn

Pris: 500 kronor för en klass i Luleå kommun. 600 kronor för klasser i övriga kommuner.

Att tänka på: I fall det finns elever som kräver särskild pedagogik, till exempel koncentrationssvårigheter eller annat så är det viktigt att ni meddelar detta till oss innan, så att vi är förberedda och kan lösa dagen utan att någon ska behöva känna sig särskilt utpekad.

Tänk på att våra hus är gamla och dragiga, det är bra att ha varma kläder på sig denna dag, även för inomhusbruk.

För bokning kontakta: Museipedagog Zara Johansson, e-post: zara.johansson@lulea.se telefon: 070-529 4042