Föregående
Nästa

Dramavisning, Gammaldags skoldag

Låt era elever uppleva skillnaden mellan förr och nu, en garanterat annorlunda och något omskakande upplevelse för eleverna. Vi befinner oss på 1800-talet och den ambulerande skolan väntas till byn. På 1880-talet när lärarinnan kom fick hon hysas in i någon gård i byn, och man var tvungen att upplåta en skollokal i varje by. Skolan hölls ofta hemma hos någon, kanske i gårdens sal som ändå inte användes annat än till stora händelser så som jul, bröllop, dop och husförhör.

Den här lärarinnan är ny och ryktet säger att hon är sträng men rättvis. Hon är också ganska snäll, hon agar inte barnen i onödan. Kommer era elever att klara ”snygghetsinspektionen” som lärarinnan utför varje morgon? Och hur är det med ”surret” i klassrummet? Här får man inte yttra ett knyst innan man fått ordet!

Så här kommer dagen se ut i stort:

De kommer att få göra en resa tillbaka i tiden och de är då barn i byn som kallats till ett möte inför den kommande skolgången. Under detta möte kommer lärarinnan att informera om hur skoldagen kommer att se ut, vilka regler som kommer att gälla och hon vill även redan nu se prov på elevernas färdigheter, exempelvis i skrivning och här skriver vi inte med vänster hand.

Tidsåtgång: Denna visning är ca 1 h lång och går att boka året runt.

Passar: Förskoleklass till årskurs 5

Antal: En klass, ca 20-30 barn

Pris: 500 kronor för en klass i Luleå kommun. 600 kronor för klasser i övriga kommuner.

Att tänka på: I fall det finns elever som kräver särskild pedagogik, till exempel koncentrationssvårigheter eller annat så är det viktigt att ni meddelar detta till oss innan, så att vi är förberedda och kan lösa dagen utan att någon ska behöva känna sig särskilt utpekad.

Tänk på att våra hus är gamla och dragiga, det är bra att ha varma kläder på sig denna dag, även för inomhusbruk.

För bokning kontakta: hagnan@lulea.se