Föregående
Nästa

Det mångfacetterade världsarvet

2019-11-11 Seminarium

Välkommen att ta del av forskningsprojektet; ”Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv” som leds av historieprofessor Lars Elenius och syftar till att bredda perspektiven på den historiska förmedlingen. I projektet forskas fram nya berättelser utifrån områden som tidigare varit osynliga som ett led i att kvalitetssäkra och stärka förmedlingen av världsarvet Gammelstads kyrkstad.
De nya rönen kommer att presenteras vid ett seminarium i Gammelstad den 11 november 2019.
Kostnad 390 kronor per person. Vid anmälan betala med swish (numret ser du i anmälningsformuläret) eller lämna dina faktureringsuppgifter.
Har du frågor om mötet eller anmälningen kan du kontakta Ann Lindblom-Berg, museichef på friluftsmuseet Hägnan på hagnan@lulea.se
Sista anmälningsdag 11 oktober.

Länk till anmälan

Program

9.00-9.30 Inskrivning och fika på Petrigården
9.30-9.35 Ann Lindblom-Berg, museichef, hälsar välkommen.
9.35-10.00  Dagens moderator Beatrice Nordin presenterar dagen och ger oss en kort historisk bakgrund till världsarvet Gammelstads kyrkstad.
10.00-11.00 Historiska och samtida perspektiv på friluftsmuseer och världsarv som rituella miljöer och semiotiska landskap. Carola Nordbäck, Fil.dr. Teol.dr. Presentationen bygger på forskning om friluftsmuseers inslag av visuella, performativa och rituella praktiker. I fokus är frågan om hur kulturarv, ritualisering och identitetsformering förenas i sådana miljöer och hur dessa processer kan förstås.
11.00-12.00 Det mångkulturella världsarvet. Lars Elenius, professor i historia. Forskningsinsatsen ingår i ett projekt som tematiserar olika delar av kyrkstaden i Gammelstad. De historiska källorna visar att kyrkstaden alltid varit mångkulturellt. I modern tid skapades dock föreställningen om Gammelstad och byarna runt omkring som ett homogent svenskt kulturarv och minoriteterna skrevs in i ett kulturellt minne som placerade dem på avstånd och utanför.

12.00-13.30 Lunch. Under lunchen kommer kyrkan, en kyrkstuga och Visitor Centre att hålla öppet.

13.30-13.45 Prominent besök av kändis från förr!
13.45-14.45 Kulturarvspedagogik – möte mellan praxis och teori. Henrik Zipzane, PhD. Museer och andra kulturarvsinstitutioner har under många år utvecklad pedagogisk praxis – och ofta utan att veta om det också utvecklad ny didaktik som utmanar teoribildningar. Vad är då kulturarvspedagogik och hur kan vi idag se trender som pekar framåt?
14.45-15.00 Kaffepaus
15.00-16.00 Kyrkstaden och kyrkstugornas sociala arkitektur. Historieprofessor Lars Elenius. Kyrkstugornas utformning och inbördes placering signalerar status, estetik och tradition. Här möttes också de byggnader som tillhörde förvaltningen, privata köpmän och hantverkare. I byggnaderna kan vi därför avläsa de sociala skillnadernas historia.
16.00-16.15 Beatrice knyter ihop säcken. Avslut
16.15-17.15 Guidad tur i Gammelstads kyrkstad för de som förbeställt detta i anmälningsformuläret.