Byggnadsvårdskväll -Hållbart byggande, återbruk

2020-03-24 kl.19-21 |Byggnadsvårdskväll i Gammelstad

Hållbart byggande, återbruk av byggnadsdelar och hållbara byggnadsmaterial. Hur kan det se ut och vilka är fördelarna?

Med byggnadsantikvarierna Marcus Bengtsson och Jessica Lundmark, Norrbottens museum

Byggnadsvårdskvällen äger rum i gamla skolan, Rutviksvägen 11, Gammelstads kyrkby. Kostnad: 70 kr/ person medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, övriga/ 100 kr/ person

Föranmälan: Ann-Louise Lång, Hägnan, ann-louise.lang@lulea.se

 

Arr: Friluftsmuseet Hägnan i samarbete med: