Föregående
Nästa

Miljonsatsning för att lyfta mångkulturen i världsarvet Gammelstad

Nu satsas 998 000 kronor på att uppmärksamma tidigare dolda delar av vårt världsarvs historia. Många tusen år innan kyrkan byggdes präglades platsen av mötet mellan samisk, finsk och svensk kultur, något som nu ska lyftas fram i guidningarna av Gammelstads kyrkstad.

Att platsen Gammelstad har en mångkulturell historia har i många delar varit outforskad, trots att samer, finnar och svenskar möttes i området långt innan kyrkan byggdes på 1400-talet.

– Det vill vi nu ändra på genom att utveckla guidningen av världsarvet i kyrkstaden och ge besökarna ny kunskap om den unika miljön, bland annat den mångkulturella biten, säger Ann Lindblom-Berg, museichef friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre i Gammelstads kyrkstad.

I ett nytt projekt, med syfte att fördjupa och popularisera innehållet i världsarvet Gammelstad, ska fyra temahäften produceras. Det ska även arrangeras ett seminarium för kulturarvsengagerade i Norrbotten.

Luleå kommun samarbetar parallellt med Luleå tekniska universitet där ett forskningsprojekt genomförs om hur förmedlingen av Gammelstad som kulturarv har förändrats under 1900-talet. Båda projekten leds av historikern Lars Elenius.

Kyrkstugor i Gammelstad

Fyra teman utvalda

Kommunens projekt ska utveckla de guidade turer Visitor Centre ger både svenska och internationella besökare i kyrkstaden.

De fyra teman som valts ut är:

  • Det mångkulturella världsarvet
  • Kyrkan och kyrkstugornas sociala arkitektur
  • Landhöjningen, landskapet och den omgivande vegetationen
  • Hur man klädde sig till kyrkobesöket

De fyra skrifterna kommer att publiceras på svenska och engelska under 2018 och 2019 och seminariet planeras till hösten 2019.

Pengarna, totalt 998 000 kronor, kommer från Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Riksantikvarieämbetet och Luleå kommun.

(Projektet på Luleå tekniska universitet finansieras av Riksantikvarieämbetet.)

För mer information kontakta projektledaren och forskaren Lars Elenius på 070-313 12 59 eller Elenius.lars@gmail.com